Dịch vụ báo cáo tài chính

Dịch vụ báo cáo tài chính

Cập nhật: 23:53 Ngày 17/03/2021   Lượt xem: 275

Giá bán: 800.000đ 1.200.000đ

Thời hạn nộp báo cáo tài chính Theo điều 109 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp BCTC cụ thể như sau: - Đối với doanh nghiệp nhà nước • Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: + Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày;

Thu gọn

Hotline hỗ trợ: 0905 386 383

Thông tin chi tiết

Báo cáo tài chính áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Các báo cáo cần lập:

- Nếu doanh nghiệp hoạt động theo thông tư 200/2014/TT-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm
• Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01
• Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN
• Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN
• Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN

- Nếu doanh nghiệp hoạt động theo quyết định 48/QĐ-BTC, các báo cáo bắt buộc bao gồm

  • Bảng Cân đối kế toán: Mẫu B 01 – DNN
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu B 02 – DNN
  • Bản Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu B 09 – DNN
  • Bảng Cân đối tài khoản: Mẫu số F 01- DNN

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Theo điều 109 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp BCTC cụ thể như sau:
- Đối với doanh nghiệp nhà nước
• Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:
+ Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày kể từ  ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày;
+ Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho Công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định;
• Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:
+ Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
+ Đơn vị kế toán trực thuộc tổng công ty nhà nước nộp báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.
- Đối với các loại doanh nghiệp khác: 
• Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

• Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
• Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định

Sản phẩm tương tự

Dịch vụ kế toán trọn gói

Giá: 989.000đ 1.500.000đ

Dịch vụ thành lập công ty

Giá: 2.900.000đ 5.000.000đ

Hóa đơn điện tử-Chữ ký số

Giá: 900.000đ 1.000.000đ


CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐỒNG NAI - TOÀN THỊNH PHÁT

Trụ Sở:130 Đường Nguyễn Tri Phương, Tân Bản, Phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai

Mọi thông tin xin liên hệ: Hotline 0905.386.383 - 0916.389.383
ĐT: 0251.861.8283 Email: toanthinhphat.dn@gmail.com